Știință și Religie

pateric

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
pateric

[teologie] (din gr. paterikos = privitor la părinţi)

 

Monahismul părinţilor deşertului, gest de retragere din zgomotul lumii în tăcerea-isihia unde cuvântul lui Hristos adresat inimii, omului lăuntric, se face auzit şi se traduce în gest de mântuire, a lăsat moştenire umanităţii cuvinte de înţelepciune sau relatări condensate de trăire, adevărate haiku-uri duhovniceşti (numite apoftegme). Ele constituie modelul şi începutul unei literaturi de duhovnicie condensată, compusă din cuvinte de mântuire ale trăitorilor pustiei şi până ale părinţilor monahi din zilele noastre. Adunarea şi sistematizarea ulterioară a acestor cuvinte, transmise iniţial prin tradiţie orală, şi apoi scrisă, s-a făcut sub numele de colecţii de „apoftegme ale părinţilor”, sau de „paterice”. Cel mai cunoscut astăzi pare a fi patericul egiptean.

 

„În acest rai al Părinţilor nu există fructe otrăvite; unele pot părea fără atracţie în faţa privirii noastre superficiale, sau fade în faţa gustului nostru desfrânat, sau altele, acre pentru delicateţea noastră, sau seci şi dure moliciunii noastre; dar toate sunt fructe de sănătate şi de mântuire pentru omul care doreşte sincer viaţa, adevărata viaţă: „părinte, dă-mi un cuvânt de mântuire ...”.” 1

 

Patericul este adunarea cuvintelor de mântuire adresate de părinţii duhovniceşti fiilor, adevărate testamente spirituale care dau mărturia trecerii de la moarte la viaţă prin gestul ascultării de părintele duhovnicesc.

 

Bibliografie: 1. Les sentences des pères du désert – nouveau recueil (apophtegmes inedits ou peu connus rassemblés et présentés par dom L. Regnaut traduits par les moines de Solesmes), ed. Solesmes, 1977, p. 11. A se vedea şi: (în română) Patericul egiptean, Alba-Iulia, 1990; (în franceză) Les Apophthégmes des Peres du Désert. Série alphabétique (Traduction française par Jean-Claude Guy, S.J.), Abbaye de Bellfontaine, Collection «Spiritualité orientale» (SO) no. 1, Bégrolles-en-Mauges, 1966 ; Paroles des anciens. Apophthégmes de Peres du désert (Traduits et présentés par Jean-Claude Guy), Editions du Seuil, 1976 (Collection Points, Série Sagesse – Sa 1) ; Les Sentences de Peres du désert. Collection alphabétique (traduction et présentation par Dom Lucien Regnault, OSB), Solesmes, 1981 ; Les sentences des pères du désert – troisième recueil & tables (par dom Lucien Regnaut – moine de Solesmes), ed. Solesmes, 1976 ; (în engleză) The Sayings of the Desert Fathers. The Alphabetical Collection (translated with a foreword by Benedicta Ward, SLG), Cistercian Publications, Kalamazoo, Revised edition 1984.

A se vedea şi: patristică, părinte, neopatristică.