Știință și Religie

evoluție

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
evoluție

(din lat. evolutio = derulare)

 

La modul general, „a evolua” înseamnă a se transforma gradual, de o manieră progresivă. Termenul derivat de „evoluție” a căpătat notorietate odată cu apariția viziunii darwiniene asupra apariției speciilor tot mai complexe prin transformarea celor mai puțin complexe și culminând cu apariția omului. De remarcat că însuși referatul biblic despre creație - capitolul „Facere” din Vechiul Testament - prezintă devenirea creației printr-o gradare, printr-o evoluție, fără ca prin aceasta să înțeleagă „transformismul” darwinian sau lamarckian (cel care afirmă evoluție în sens de apariție prin „transformare” din specii mai puțin complexe în altele mai complexe, doctrină numită transformism sau evoluționism 1).

Este necesar să remarcăm în acest context că referatul Facerii este un text de teologie, cu alte cuvinte identifică și subliniază lucrarea lui Dumnezeu în lume, și nu un tratat timpuriu de știință, ca să putem avea pretenția deslușirii unei reprezentări științifice a lumii în sensul exigențelor științelor de după modernitate. Teologia se simte chemată însă să se exprime în ceea ce privește diferitele teorii științifice (de exemplu, privind „cum-ul” concret al apariției speciilor), nu atât ca gest de concurență privind reprezentarea de factură științifică întrucât nici nu are pretenția unei asemenea competențe, ci atrăgând doar atenția atunci când viziunea științifică exprimată, prin consecințele ei, întră în conflict cu viziunea teologică a Bisericii. Ortodoxia nu cunoaște creaționism sau evoluționism științific (ca încercare de credibilizare a unei viziuni ideologice prin argumente științifice), ea afirmă deopotrivă evoluția (în sens de gradare a venirii la ființă a plantelor și animalelor de la simplu către complex, văzând totodată în apariția omului un gest creator cu totul special din partea lui Dumnezeu – a se vedea referatul biblic) și creația (Dumnezeu este cauza existenței lumii, în calitate de Creator).      

 

Bibliografie: 1. Dictionnaire encyclopédique de la langue française, ed. Hachette, 1995, p. 481.

A se vedea şi: evoluționism, creaționism.