Știință și Religie

Conf. Dr. Adrian Lemeni

Adrian Lemeni (n. 1971).

Absolvent al Universităţii „Politehnica” din Timişoara,  doctor în teologie şi conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti. A realizat două lucrări referitoare la relaţia dintre raţiune şi credinţă în cadrul studiilor postdoctorale de la Institutul Catolic din Paris. A susţinut cursuri universitare şi postuniversitare, conferințe în țară și străinătate în domeniul relaţiei dintre teologie şi ştiinţă

A publicat cărţi, studii şi articole focalizate pe relaţia dintre teologie şi ştiinţă, finalizând proiecte internaţionale de cercetare în domeniul relaţiei dintre teologie şi ştiinţă.

Coordonator al Centrului pentru Dialog și Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti.