Știință și Religie

Pr. Dosoftei Andrei

Informaţii personale

 

 

 

Nume / Prenume

      DOSOFTEI, Andrei

 

 

Adresă

  1. Vasile Lupu, nr. 108 A, bl. G6, et. 8, ap.2, Iaşi, jud. Iaşi

 

 

Telefon

  1. 271.275

 

 

E-mail

  1. Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

Naţionalitate

      Română

 

 

Data naşterii

  1. 03.1987

 

 

Sex

Masculin

 

 

Stare civilă

Căsătorit

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

  1. 10.2011 – 15.06.2012

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator Centrul de Studii Interdisciplinare Religie şi Ştiinţă

Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea activităţii Centrului de Studii, crearea unui echipe eficiente, organizarea de activităţi interdisciplinare (conferinţe, mese rotunde, întâlniri cu un invitat)

Numele angajatorului

Fundaţia Solidaritate şi Speranţă, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Voluntariat pentru îndeplinirea activităţilor misionare şi filantropice ale Bisericii

 

 

Perioada

  1. 09.2011 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Secretar administrativ

Numele angajatorului

Asociaţia Tineretul Ortodox Român, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Voluntariat

 

 

Perioada

  1. 09.2010 – 31.08.2011

Funcţia sau postul ocupat

Voluntar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Dezbateri cu elevi de liceu pe teme de interes religios şi social, implicarea activă a tinerilor în activităţile ATOR

Numele angajatorului

Asociaţia Tineretul Ortodox Român, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Voluntariat

 

 

Perioada

  1. 01.2011 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Secretar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Prezentarea ordinei de zi şi întocmirea proceselor verbale în cadrul sedinţelor Consiliului Parohial

Numele angajatorului

Consiliul parohial, Parohia „Vovidenia” Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 

 

Perioada

Mai 2009 – August 2010

Funcţia sau postul ocupat

Lucrător comercial

Activităţi şi responsabilităţi principale

Merchandising-ul şi vânzarea produselor companiei

Numele angajatorului

Office Shoes S.R.L.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Comerţ de încălţăminte şi accesorii

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Octombrie 2011 - prezent

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Introducere în psihologie, Psihologia educaţiei, Istoria psihologiei, Statistică, Psihologia conflictelor, Psihologia dezvoltarii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Secţia Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

 

 

Perioada

Octombrie 2007- Iulie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în Teologie Pastorală Ortodoxă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Dogmatică, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Morală, Noul Testament, Vechiul Testament, Pastorală, Liturgică, Spiritualitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Secţia Teologie Pastorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

 

 

Perioada

Septembrie 2002 – Iunie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Preot cu studii mediii

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Dogmatică, Istoria Bisericii Universale, Tipic, Îndrumări misionare, Omiletică şi Catehetică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Specializarea Pastorală, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” Iaşi

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

C1

Utilizator experimentat

Limba spaniolă

 

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

 

 

Limba franceză

 

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

B1

Utilizator independent

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, bună capacitate de comunicare

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Leadership, spirit organizatoric, capacităţi de coordonare a unei echipe

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Pachetul Microsoft Office, Internet, SPSS, Programe de gestiune a stocurilor

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Muzică psaltică, Muzică liniară

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Şah

 

 

Permis(e) de conducere

Categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

Publicaţii:

Articol: Hristos, model al dascălului creştin, Creativitate – Formare – Performanţă, Editura Performantica, 2008

Articol: Primul dascăl al creştinătăţii – Hristos, Calitate educaţională între deziderat şi necesitate, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008

 

Participarări la simpozioane:

Simpozionul Naţional „Kreatikon”, Ediţia a V-a, Aprilie 2008, Iaşi

Simpozionul Internaţional „Opţiuni şi Perspective Educaţionale”, Ediţia a IX-a, mai 2008, Bucureşti