Știință și Religie

Este teologia o știință ?

În primul rând, dacă avem în vedere definiția modernă a științei, obiect de cunoaștere nu poate fi decât orice este unanim considerat ca atare. Nu este cazul lui Dumnezeu : este suficient să existe un singur ateu pe lume și Dumnezeu nu poate fi considerat obiect de cunoaștere din punct de vedere științific.

În al doilea rând, știința se legitimează pe orizontală, în spațiul creatului, dezinteresându-se de transcendent.

În al treilea rând, Dumnezeu este Subiect personal care se deschide cunoașterii omului prin propria Lui inițiativă și nicidecum nu poqte constitui un obiect al cunoașterii manipulabil de către om. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu nu poate fi demonstrat, ci doar crezut că există prin credință, care este o cunoaștere mai presus de puterile naturale ale omului și pe care o dăruiește harismatic Dumnezeu căutătorului de mântuire.

Există științe care au ca centru de interes aspecte care țin de viața religioasă, de teologie. Sunt numite științe teologice, și chiar în mod impropriu, teologie. Teologia nu se rezumă însă la acestea.