Știință și Religie

Sfinții s-au ocupat cu relația dintre teologie și știință ?

Mai mult decât am fi tentați să credem la o primă vedere. Nu au făcut-o însă ca pe un hobby extra-eclesial, ci din interiorul preocupărilor pentru propria mântuire și a aproapelui.

În Biserică cunoaștem sfinți care prin simplitatea vieții lor întru curăția inimii au dobândit unirea cu Dumnezeu, fără a se interesa de științe, după cum cunoaștem deopotrivă și sfinți care au iubit îngemănarea cunoașterii profane cu cea duhovnicească, cea din urmă devenind o adevărată coloană vertebrală pentru cea dintâi. Spre exemplu, sfinții Vasile cel Mare și Grigorie de Nyssa au constituit la măsurile vremii lor adevărate modele de erudiție asumată ca slujire adusă lui Dumnezeu. Sfânta Ecaterina a rușinat cu deslușirea înțelesurilor adânci pe savanții vremii ei. etc

O figură luminoasă și cu totul aparte în istorie este sfântul Luca al Crimeii, episcop și chirurg - profesor universitar în medicină. A trăit în secolul trecut.

pr Razvan Ionescu