Știință și Religie

spiritualitate

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
spiritualitate

[teologie]

„Spiritualitatea ortodoxă prezintă procesul înaintării creștinului pe drumul desăvârșirii în Hristos, prin curățirea de patimi și prin dobândirea virtuților [...] ea descrie modul în care creștinul poate înainta de la o curățire de o patimă la curățirea de alta și, deodată cu aceasta, la dobândirea diferitelor virtuți [...] culminând în iubire, starea care reprezintă curățirea de toate patimile și dobândirea tuturor virtuților. Înaintând spre această culme, omul înaintează totodată în unirea cu Hristos și, odată cu aceasta, în cunoașterea Lui prin experiență, care e totodată și îndumnezeirea sa.”1

Devenirea omului în Hristos este devenirea omului întru umanitatea trăită la măsuri dumnezeiești după modelul viu al umanității lui Hristos. Spiritualitatea descrie reperele necesare omului în drumul său de îndumnezeire în Hristos prin lucrarea harului. Îndumnezeirea înseamnă o normalizare și o actualizare supremă a puterilor omenești, și deopotrivă o depășire a limitelor omenești alimentată de puterea dumnezeiască. Îndumnezeirea omului este consecința Întrupării, ea se face nu prin schimbarea naturii umane care rămâne umană, ci prin participare-împărtășire din darul lui Dumnezeu prin care omul se unește cu El. Putem enumera câteva trăsături definitorii ale spiritualității ortodoxe: starea culminantă a vieții spirituale este unirea cu Dumnezeu, la ea se ajunge în urma unui proces de curățire de patimi și de câștigare a virtuților, această unire este iubire și se manifestă printr-o activare și intensificare a energiilor spirituale în om manifestă prin harisme. 2

Observație : Asistăm la o diluare contemporană a termenului de spiritualitate, care pare astăzi a spune orice. Este motivul pentru care teologic preferăm să vorbim în ortodoxie mai curând în termeni de înduhovnicire-duhovnicie decât de spiritualitate.

Bibliografie: 1. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă – ascetica şi mistica, ed. IBMBOR, Bucureşti, 1992, p. 5; 2. Ibidem, p. 6.

A se vedea şi: îndumnezeire, har, harismă.