Știință și Religie

Teologie și știință - centrul Sfântul Ioan Damaschin

Centrul de Studii interdisciplinare Sfantul Ioan Damaschin

http://www.studiiinterdisciplinare.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=75&lang=ro

 

Spovedania – aspecte duhovniceşti şi psihologice

de Prof. Adrian Silvestru
 

Un sinod trecut, o decizie actuală

de Prof. dr. Mihaela Palade
 

Prefigurări ale concepţiei creştine asupra tripartiţiei sufletului în opera platoniciană

de Diana-Carmen Bălan
 

Credinţă şi ştiinţă. Problema cunoaşterii în ştiinţă şi credinţă

de Pr. prof. acad. Dumitru Popescu
 

Apologetica creştină literară şi intelectualizarea credinţei. Cazul C.S. Lewis

de Lect. dr. Cătălina Neculai
 

Naşterea Domnului – sărbătoarea florilor dalbe

de Prof. dr. Virgil Nistru Ţigănuş

 

Timpul – între iluzie şi realitate

de Conf. dr. Lucia Balint

 

Procesele chimice din creier şi rolul lor în sistemul biopsihosocial al omului

de Aura Sandu

 

Viaţa, între complexitate şi sfinţenie

de Prof. dr. Ştefan Dima

 

Timp intermediar

de Lidia Popiţa Stoicescu

 

Globalizare şi comunicare

de Pr. dr. Sorin Marinescu
 

Actualitatea culturii bizantine

de Prof. dr. Mihaela Palade
 

Principii cu valoare ştiinţifică în operele Sfinţilor Părinţi ai Bisericii

de Conf. dr. Lucia Balint

 

Calendar solar, calendar lunar

de Lect. dr. Silviu Lupaşcu

 

Creaţionism şi evoluţionism - o controversă mereu nouă

de Pr. conf. dr. Ionel  Ene

 

Întrebări pentru oamenii de ştiinţă de astăzi

de Arhim. Daniil Oltean

 

Oamenii şi dinozaurii împreună

de Dan Tudorache

 

Apa - sistem fizic şi mijloc de vindecare spirituală

de Conf. dr. Lucia Balint
 

Dostoievski şi crezul creştin

de Emilia Neacşu

 

GPS-ul – o tehnologie care te pune pe gânduri

de Claudiu Balan

 

Malevici: o lume nouă

de Arhim. Daniil Oltean

 

Influenţa religiozităţii asupra sănătăţii psihice a omului

de Aura Sandu

 

Spaţiu, teritoriu, loc. Mecanisme de structurare geografică naturală şi spirituală

de Prof.dr. Violeta Puşcaşu

 

Provocări actuale în chimie

de Prof. dr. Ştefan Dima

 

Învăţătura ortodoxă despre cunoaşterea ştiinţifică

de Arhim. Daniil Oltean

 

Problema limitei în cunoaşterea ştiinţifică

de Prof. dr. Ştefan Dima

 

Teologie şi ştiinţă: antagonism, complementaritate?

de Arhim. Daniil Oltean

Articole