Science et Religion

umanism

Rechercher dans les définitions (terme ou expression)
Commence par Contient Terme exactSe prononce comme
Tout A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Terme Définition
umanism

[teologie]

Reprezintă acea „mișcare socială și culturală apărută în Apusul Europei în secolul XIV care a promovat ideea încrederii în valoarea omului și a perfecționării sale, a militat pentru libertatea umană, pentru o cultură laică (în spiritul vechii culturi clasice).”

Reprezintă o contrazicere a creștinismului în măsura în care centrează devenirea omului exclusiv în om. Revelația creștină aduce tocmai această înțelegere că împlinirea umanului este posibilă doar prin îndumnezeirea omului, posibilă în relație cu omul dumnezeiesc care este Hristos. Urmarea lui Hristos este eliberare de păcat și devenire întru un uman trăit la cote dumnezeiești.

Bibliografie: 1. Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX), ed. Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 1132.

A se vedea şi: îndumnezeire.