Science and Religion

holism

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
holism

[știință]

Exprimă acea poziție filosofică a afirmării ireductibilității întregului la suma părților sale. Părțile din întreg sunt intim legate și interconectate, ele nu pot exista îndependent de întreg și nu pot fi înțelese fără a fi relaționate cu întregul.1

Bibliografie: 1. Oxford Dictionary of English, ed. Oxford Universitary Press, 2003, p. 828.

A se vedea şi: complexitate.