Science and Religion

împărtășire

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
împărtășire

[teologie]

Gestul împărtășirii (sau cuminecării) cu Sfintele Taine este parte integrantă din taina Sfintei Euharistii. Specific momentului primirii prin gustare a Sfintelor Daruri, a Trupului și Sângelui lui Hristos în forma de jertfă euharistică, termenul de împărtășire este adesea folosit într-un context mai larg pentru a semnifica orice gest care aduce în om, la nivel de experiere, de trăire, prezența dumnezeiască, gest prin care omul „se împărtășește” de harul lui Dumnezeu, de darurile Sale. Cântarea liturgică, cuvântul, icoana, natura, toate acestea pot fi mijloace prin care omul primește ceea ce Dumnezeu îi împărtășește.

A se vedea şi: euharistie, liturghie, cuminecare.